01 02 03
Pompy ciepła
Pompy ciepła - ekologiczne urządzenia, które umożliwiają korzystanie z naturalnych zasobów darmowej energii – stosuje się coraz częściej do ogrzewania domów. Wysokie opłaty za ogrzewanie kierują uwagę użytkowników na urządzenia o niewielkich kosztach eksploatacyjnych, ekologiczne, nie zanieczyszczające środowiska. Pompy ciepła stosowane do ogrzewania pojedynczych domów mają bardzo zróżnicowaną moc-od kilku do kilkudziesięciu kilowatów. Ciepło rozprowadzane jest w budynku przez układ grzejników lub układ ogrzewania podłogowego. Bardzo efektywne jest zastosowanie ich do podgrzewania wody w kuchni i łazience. Można nimi podgrzewać nawet wodę w basenie-zapewniają wystarczającą temperaturę i są tanie w eksploatacji

Rodzaje pomp ciepła

Większość zainstalowanych pomp jest używana do ogrzewania domów jednorodzinnych, dla których najczęstszym źródłem naturalnego ciepła jest grunt.
Wody powierzchniowe z rzek, jezior czy mórz są na ogół niedostępne dla indywidualnych gospodarstw. Czasami do zasilania pomp ciepła wykorzystuje się wodę podziemną ze studni lub z ujęć głębinowych.

>> Sonda pionowa


Grunt może być użyty jako dolne źródło, gdyż energia w nim zawarta jest pobierana z atmosfery i akumulowana w kilkudziesięciometrowej warstwie. Temperatura gruntu jest równa tu średniej temperaturze rocznej powietrza.  Najlepiej jest pobierać ciepło właśnie z tej warstwy.

Odbywa się  to przez układ sond pionowych (głębokość 80-200m). Ułożony w odwiercie wymiennik pionowy stanowi zamknięty obieg, w którym cyrkuluje niezamarzający roztwór glikol-woda. Pobrane ciepło jest zamieniane przez pompę ciepła na energię potrzebną do centralnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej.
>> Kolektor poziomy


Częściej stosowane są kolektory poziome, ułożone na głębokości ok. 1,0 – 1,6m , gdzie temperatura zmienia się wprawdzie w ciągu roku, ale jej dobowe wahania są minimalne.
Na tym poziomie temperatura wynosi w naszym klimacie w lipcu  +17°C, a w styczniu +5°C. Ułożony w ziemi kolektor poziomy w żaden sposób nie zakłóca wegetacji roślin rosnących w ogrodzie. Najwięcej ciepła można odebrać układając kolektory w wilgotnej glebie.
>> Woda gruntowa


W przypadku niedostatecznie dużej działki stosuje się również pompę ciepła pobierającą energię z układu dwóch studni głębinowych. W jednej studni –czerpalnej jest zanurzona pompa głębinowa. Pobiera ona i przekazuje wodę na zewnątrz do wymiennika w pompie ciepła. Następnie wychłodzona  woda jest oddawana do drugiej studni –zrzutowej.

Ze względu na wysoką temperaturę dolnego źródła (7 – 10°C) pompy ciepła pracujące w systemie studni głębinowych osiągają bardzo wysokie współczynniki efektywności.

>> Wody powierzchniowe


Wody powierzchniowe czyli rzeki, jeziora, stawy również mogą być źródłem ciepła dla pomp. Kolektor poziomy, wypełniony wodnym roztworem substancji niezamarzającej, rozkłada się wtedy na dnie zbiornika wodnego.
Nawet w sytuacji, gdy zbiornik wodny zimą zamarza, nie jest to przeszkodą w pozyskiwaniu z niego energii cieplnej.
>> Powietrze atmosferyczne


Powietrze jest źródłem  zasilania pomp ciepła łatwo dostępnym. Występuje tu jednak odwrotna zależność pomiędzy jego wydolnością jako źródła ciepła, a naszym zapotrzebowaniem na energię –gdy jest ono największe, ilość ciepła, którą możemy odebrać z powietrza, jest właśnie najmniejsza.

Wentylator zasysa powietrze i przesuwa je przez parownik pompy ciepła. Część energii cieplnej zmagazynowanej w powietrzu zostaje przekazana do systemu grzewczego budynku.